MENU EGEBJERG MØLLE NATURUM

Skolernes naturrum i Egebjerg Mølle

Velkommen til skolernes naturrum i Egebjerg Mølle

Med udgangspunkt i Egebjerg Bakkers unikke natur og landskab, er der i et samarbejde mellem Svendborg Naturskole, Egebjerg Møllelaug og Naturturisme I/S etableret et nyt udeskoletilbud - ”Skolernes Naturrum” i Egebjerg Mølle Naturrum.

Formålet med ”Skolernes Naturrum” er at give de lokale skoler en grejbase, hvor de inden for cykelafstand har mulighed for at flytte undervisningen ud i naturen og give eleverne ”hands on” i forhold til læring.

Grejbasen indeholder forskellige aktiviteter inden for fire overordnede temaer, der til sammen dækker alle klassetrin:

1. Søens dyr og planter - målrettet 0. - 2. klasse
2. Insekter og planter - målrettet 3. - 5. klasse
3. Vejret - målrettet 6. - 7. klasse
4. Istidslandskabet - målrettet 8. - 9. klasse

Til hvert tema er der lavet en udførlig vejledning, som indeholder forslag til forberedelser inden man tager af sted, flere aktivitetstilbud i tilknytning til grejbasen, samt opsamling hjemme i klassen igen. Aktiviteterne opfylder relevante faglige trinmål.
Undervisningsmaterialet kan downloades fra denne hjemmeside under de enkelte temabeskrivelser, hvor det også er muligt at booke aktiviteten til en specifikt tidspunkt.

I tilknytning til grejbasen er der indkøbt udstyr og hjælpematerialer til i godt 36 elever. Fysisk har grejbasen til huse i et aflåst lokale i Egebjerg Mølle Naturrum, hvor kun skolerne har adgang.

Grejbasen ejes og drives af de lokale skoler:

- Issø Skolen
- Vester Skerninge Friskole
- Vestermarksskolen
- Ollerup Friskole

Ønsker andre skoler at få adgang til Skolernes Naturrum, skal det aftales med grejbasens fællessekretariat, der er placeret hos Vester Skerninge Friskole. Her kan man kontakte:

Bent Nøhr på mail - bentnoehr@vskfri.dk eller tel. 51 18 32 97,
hvis det drejer sig om selve grejbasens lokaler og udstyr

Bonnie Maymann på mail - bonniemaymann@vskfri.dk eller tel. 63 24 16 02,
hvis det drejer sig om booking og administration generelt