MENU EGEBJERG MØLLE NATURUM

TAK TIL

Egebjerg Mølle Naturrum ville ikke være blevet til noget uden økonomisk støtte fra en lang række fonde og organisationer. En stor tak skal derfor lyde til:

 • Realdania
 • Friluftsrådet
 • Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav, Støttet af Nordea-fonden og Naturturisme I/S
 • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU og den lokale aktionsgruppe Svendborg Kommune
 • Miljøministeriet – Lokale Grønne Partnerskaber
 • 15. juni Fonden
 • Fonden for Svendborg Sparekasse
 • Svendborg Kommune
 • Fondet til Fynske Kulturminders Bevaring
 • Egebjerg Møllelaug
 • Energi Fyns Almene Fond
 • Tuborgs Grønne Fond