Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Generalforsamling

3 juni kl.19:00 - 20:00

06. maj 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling  mandag den 3. juni kl. 19.00 på  Egebjerg Mølle

Dagsorden jvf. vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne kalenderår.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
(Vedtaget på generalforsamlingen i 2020: kr. 150,- /år/husstand).
5. Behandling af indkomne forslag, som skal være afleveret en uge inden
generalforsamlingen.
6. Valg af 5 (4) bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer dette, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Indkaldelse sker med 1 uges varsel.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Beslutning om nedlæggelse af Egebjerg Møllelaug skal ske ved vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger og kun med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

Detaljer

Dato:
3 juni
Tidspunkt:
19:00 - 20:00

Arrangør

Egebjerg Møllelaug

Sted

Egebjerg Mølle
Alpevej 36
Stenstrup, Danmark
+ Google Maps