Historien om istiden

Følg med på en rejse tilbage til istiden og se hvad jordens markante klimasvingninger har betydet for landskabet.

De seneste 2,6 millioner år af jordens historie kaldes Kvartær-tiden. Den har indtil videre været præget af markante klimasvingninger med en cyklus af kuldeperioder vekslende med varmeperioder. Kuldeperioder kaldes for istider og varmeperioder for mellemistider.

Under fire af disse istider var Danmark helt eller delvist dækket af gletsjere, der nåede hertil fra Norge og Sverige. Inden for hver enkelt istid var der flere adskilte isfremstød, der trængte ind over landet fra forskellige retninger. Den sidste istid kaldes for Weichel-istiden. Den startede for 117.000 år siden og sluttede først for 11.750 år siden.

I Naturrummet får du fortalt brudstykker af historien om, hvordan Sydfyn og Danmark har forandret sig gennem de sidste 50.000 år. Det vil sige at vi begynder vores fortælling cirka midtvejs i Weichel-istiden. Det er vanskeligt med nøjagtighed at fastslå hvordan isfremstødene har bevæget sig, og hvordan det har påvirket landskabet. Forklaringerne bygger på generelt anerkendte geologiske teorier.